ในยามที่โรคระบาดโควิด-19 ยังคงทิ้งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั่วประเทศ ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเปิดตัวโครงการ “พักหนี้-ปลดหนี้ SMEs” ซึ่งเปรียบเหมือนหนทางที่ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs สามารถลืมตาอ้าปากได้หลังจากวิกฤติการณ์อันครั้งใหญ่นี้

มาตรการ “พักหนี้-ปลดหนี้ SMEs” เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว เงื่อนไขมีอะไรบ้าง เช็กเลย!

มาตรการ “พักหนี้”

เงื่อนไขเข้าร่วมโครงการ พักหนี้

 • เป็นลูกหนี้ SMEs รหัส 21 (ลูกหนี้ค้างชำระเกิน 90 วันจากผลกระทบโควิด 2019 หรือ NPL) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และมีวงเงินสัญญาไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • เป็นลูกหนี้ บสย. ที่เข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และเข้าร่วม มาตรการ “บสย.พร้อมช่วย” และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการเป็นระยะเวลา 3 เดือน สามารถพักชำระค่างวด 1 ปี (ไม่เกิน มิถุนายน 2568)
 • ระยะเวลาการพักชำระหนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการยื่นความจำนงของลูกหนี้ (รวมระยะเวลา 18 เดือน และลูกหนี้ต้องผ่อนชำระต่อเนื่อง 3 เดือน)
 • หลังจากที่ครบกำหนดการพักชำระหนี้ ให้ชำระค่างวดตามแผนปรับโครงสร้างหนี้เดิม

เริ่มลงทะเบียน : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568 (ระยะเวลา 18 เดือน)

มาตรการ “ปลดหนี้”

“ปลดหนี้” มาตรการสีฟ้า ต่อยอดมาตรการ 3 สี (มาตรการ 3 สี ม่วง เหลือง เขียว) ช่วยลดเงินต้น 15%

เงื่อนไขเข้าร่วมโครงการ ปลดหนี้

 • เป็นลูกหนี้ บสย. ที่เข้าร่วมโครงการ “บสย. พร้อมช่วย” ปรับโครงสร้างหนี้ บสย.
 • เป็นลูกหนี้ บสย. กลุ่มสีเขียว และมีประวัติการชำระหนี้สม่ำเสมอ (ต่อเนื่อง 3 เดือน) และต้องการ “ปลดหนี้”
 • บสย. จะทำการลดเงินต้น 15% โดยต้องปลดหนี้ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

เริ่มลงทะเบียน : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 (ระยะเวลา 6 เดือน)

มาตรการพักหนี้_ปลดหนี้_2567

เอกสารในการสมัคร

หลักฐานการเป็นผู้ประกอบการ SMEs

 • สำเนาทะเบียนการค้าหรือใบอนุญาตประกอบการ
 • หลักฐานแสดงขนาดของธุรกิจ เช่น งบดุลหรืองบกำไรขาดทุน

หลักฐานการเป็นลูกหนี้ของ บสย.

 • สัญญากู้ยืมหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมจาก บสย.
 • รายงานประวัติการชำระหนี้

หลักฐานการได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (สำหรับมาตรการพักหนี้)

 • หลักฐานที่แสดงถึงการลดลงของรายได้หรือผลกระทบทางการเงินจากโควิด-19

เอกสารข้อมูลส่วนตัวของผู้ประกอบการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หลักฐานที่อยู่อาศัย เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน

หลักฐานการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ

 • เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการที่เข้าร่วมก่อนหน้านี้ เช่น โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ช่องทางการลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทาง Line Official Account @tcgfirst หรือที่ สำนักงานเขต บสย. ทั่วประเทศ โดยทำการกรอกแบบฟอร์มยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งยื่นเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นให้ครบถ้วน จากนั้นทำการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อทำการยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย ควรติดตามสถานะการลงทะเบียนและการอนุมัติ

นอกจากนั้น ผู้ประกอบการ SMEs ยังสามารถขอรับคำปรึกษาฟรี ณ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A.Center หรือลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาฟรี ที่ Line Official Account @tcgfirst ได้เช่นกัน

แม้ว่า SMEs จะเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ก็เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้น การมีกลยุทธ์ที่ช่วยโอบอุ้มผู้ประกอบการ SMEs จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง แต่นอกจากมาตรการ “พักหนี้-ปลดหนี้ SMEs” ของทางภาครัฐที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs แล้ว ทางเอกชน อย่างแบรนด์ OfficeMate ยังพร้อมเป็นผู้ช่วยที่คอยสนับสนุนภาคธุรกิจ ด้วยการนำเสนอสินค้าคุณภาพดีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์โรงงาน เครื่องมือช่าง เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ www.ofm.co.th เลือกช้อปได้อย่างสบายใจ สบายกระเป๋า ในราคาที่จับต้องได้ พร้อมคูปองส่วนลดแบบจัดเต็ม ช่วยประหยัดต้นทุน Save ค่าใช้จ่าย ไม่เกินงบบัญชีแน่นอน

 

บทความที่เกี่ยวข้อง