บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่แม้ช่วงปีที่ผ่านมาจะมีการเปลี่ยนรัฐบาล แต่โครงการยังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับบัตรคนจน ปี 2567 นี้ ที่จะเริ่มการโอนวงเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ และผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ซึ่งผู้ที่ยืนยันตนในแต่ละรอบจะได้รับวงเงินย้อนหลังแตกต่างกันไป ส่วนรายละเอียดของ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 นี้ จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างมาติดตามกัน

ช่วงวันที่จะได้รับเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567

วันที่ 1 มกราคม 2567

สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2566 และเริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 มกราคม 2566 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง ยกเว้น ผู้ผ่านสิทธิรอบอุทธรณ์ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 จะได้รับการทบสิทธิวงเงินค่าซื้อสินค้า 9 เดือน (ของเดือนเมษายน – ธันวาคม 2566) รวมจำนวน 2,700 บาท

 • วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน
 • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน
 • ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL/EBM) และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 20 มกราคม 2567

สำหรับวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่สามารถกดเป็นเงินสดได้จะมี 2 วงเงิน คือ เบี้ยผู้พิการเพิ่มเติม และเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยจะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท

 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน ที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 ก.ย.-26 ต.ค. 66 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง ยกเว้น ผู้ผ่านสิทธิกลุ่มตกหล่นรอบอุทธรณ์ และผู้ผ่านสิทธิรอบอุทธรณ์ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 จะได้รับการทบสิทธิเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ (ของเดือน เม.ย.-ต.ค. 66) ตามเดือนที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ_2567_2_OfficeMate

สวัสดิการอื่น ๆ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ส่วนลดค่าไฟฟ้า

โดยเป็นส่วนลด จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนมกราคม 2567

 • ลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขดังนี้
  • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

วิธีลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟ บัตรคนจน 2567

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การไฟฟ้านครหลวง
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส่วนลดค่าน้ำประปา

สวัสดิการที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการประปา โดยเป็นส่วนลดเดือนละ 100 บาทต่อครัวเรือน

 • ลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าน้ำประปาฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้น้ำประปาตามเงื่อนไขดังนี้
  • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง
  • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

วิธีลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำประปา

 • ผู้ใช้ประปาใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การประปานครหลวง
 • ผู้ใช้ประปาในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาค

สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ น่าจะได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรคนจน 2567 กันไปอย่างครบถ้วน โดยผู้ที่ได้รับเงินจะสามารถนำไปจับจ่าย กับสิ่งข้าวของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภคได้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของจากหน้าร้านและการช้อปออนไลน์

บทความที่เกี่ยวข้อง