เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ซึ่งหน้าร้อนปีนี้มาถึงเร็ว และร้อนจัดกว่าทุกปี กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าตอนกลางวันประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 35 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลต่อร่างกายของผู้คนโดยตรง ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร โรคติดต่อ และโรคที่เกิดจากความร้อน โดยกรมควบคุมโรค ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 5 โรคฮิตในช่วงฤดูร้อน ดังนี้

 1. โรคอุจจาระร่วง

โรคอุจจาระร่วงเกิดจากการติดเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร มักเกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือปรสิต อาการของโรคอุจจาระร่วง ได้แก่ ถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำ 3 ครั้งขึ้นไปภายใน 24 ชั่วโมง อาจมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย

วิธีป้องกัน

 • ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร
 • ทานอาหารปรุงสุกใหม่
 • ดื่มน้ำสะอาด
 • หลีกเลี่ยงการทานอาหารดิบ
 • เก็บอาหารให้มิดชิด
 1. โรคอาหารเป็นพิษ

โรคอาหารเป็นพิษเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีเชื้อโรค ปรสิต หรือสารพิษปนเปื้อน อาการของโรคอาหารเป็นพิษ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำ อาจมีไข้ และอ่อนเพลีย

วิธีป้องกัน

 • เลือกซื้ออาหารจากแหล่งที่เชื่อถือได้
 • ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร
 • ปรุงอาหารให้สุก
 • เก็บอาหารให้มิดชิด
 • หลีกเลี่ยงการทานอาหารดิบ

โรคอาหารเป็นพิษ โรคท้องเสีย ช่วงหน้าร้อน

 1. โรคบิด

โรคบิดเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชิเกลลา (Shigella) มักพบในเด็กเล็ก อาการของโรคบิด ได้แก่ ถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำ ปวดท้อง อุจจาระมีมูกเลือด อาจมีไข้ คลื่นไส้ และอาเจียน

วิธีป้องกัน

 • ล้างมือให้สะอาด
 • ทานอาหารปรุงสุกใหม่
 • ดื่มน้ำสะอาด
 • หลีกเลี่ยงการทานอาหารดิบ
 • เก็บอาหารให้มิดชิด
 1. โรคอหิวาตกโรค

โรคอหิวาตกโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียวิบริโอคอลเลอรา (Vibrio cholerae) มักพบในชุมชนแออัดที่มีสุขาภิบาลไม่ดี อาการของโรคอหิวาตกโรค ได้แก่ ถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำอย่างรุนแรง อาเจียน กระหายน้ำ อ่อนเพลีย ช็อก

วิธีป้องกัน

 • ล้างมือให้สะอาด
 • ทานอาหารปรุงสุกใหม่
 • ดื่มน้ำสะอาด
 • หลีกเลี่ยงการทานอาหารดิบ
 • เก็บอาหารให้มิดชิด
 1. โรคไวรัสตับอักเสบเอ

โรคไวรัสตับอักเสบเอเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ มักพบในเด็กเล็ก อาการของโรคไวรัสตับอักเสบเอ ได้แก่ ไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะสีเข้ม ตาเหลือง

วิธีป้องกัน

 • ล้างมือให้สะอาด
 • ทานอาหารปรุงสุกใหม่
 • ดื่มน้ำสะอาด
 • หลีกเลี่ยงการทานอาหารดิบ
 • เก็บอาหารให้มิดชิด

การป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือการรักษาสุขอนามัยที่ดี ล้างมือให้สะอาด ทานอาหารปรุงสุกใหม่ ดื่มน้ำสะอาด หลีกเลี่ยงการทานอาหารดิบ เก็บอาหารให้มิดชิด และพักผ่อนให้เพียงพอ หากมีอาการผิดปกติ เช่น ถ่ายเหลว อาเจียน ปวดท้อง ไข้ ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ จะช่วยให้คุณห่างไกลจากโรคต่าง ๆ ในช่วงฤดูร้อนได้

บทความที่เกี่ยวข้อง