การเปิดเรียนในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังมาๆ ไปๆ ไม่คลี่คลาย 100% แบบนี้ โรงเรียนจำเป็นต้องมีมาตรการดูแลความปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในโรงเรียน ซึ่งควรเตรียมพร้อมกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะได้ไม่ขาดตกบกพร่อง ไปดูกันดีกว่าค่ะว่า โรงเรียนควรมีมาตรการเพื่อรับมือการเปิดเทอมใหม่อย่างไร แล้วมีไอเทมไหนที่โรงเรียนควรสำรองเตรียมพร้อมเอาไว้กันบ้าง?

6 มาตรการเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เปิดเรียนใหม่แบบ New Normal จุดตรวจเพื่อคัดกรองต้องพร้อม

มาตรการแรก คือการคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายและเช็กอาการสุ่มเสี่ยง ก่อนอนุญาติให้นักเรียน คุณครู บุคลากร รวมถึงผู้ปกครองเข้ามาภายในสถานศึกษา โรงเรียนต้องเตรียมการตั้งจุดคัดกรอง โดยจุดคัดกรองที่ดีที่สุด คือ บริเวณประตูรั้วก่อนเข้าโรงเรียน แต่ถ้าหากโรงเรียนอยู่ติดถนนใหญ่ หรือบริเวณประตูรั้วมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย ให้หาพื้นที่ที่สะดวกในการจัดคิว ตั้งแถว เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยที่ไม่แออัด และหากพบว่าเด็กนักเรียน คุณครู บุคลากรคนใดมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ควรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อมารับกลับไปโรงพยาบาลหรือกักตัวที่บ้าน

สำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โรงเรียนควรเตรียมเครื่องวัดไข้หรือเทอร์โมมิเตอร์ที่มีมาตรฐาน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการวัด ซึ่งควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะโรงเรียนถือเป็นสถานที่สุ่มเสี่ยง หากมี 1 คนที่เป็นพาหะหรือมีเชื้อ จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างได้ง่าย นอกจากนั้น โรงเรียนควรเตรียมชุดตรวจ ATK เอาไว้ให้พร้อม สำหรับตรวจคัดกรองนักเรียน หรือบุคลากรที่มีอาการน่าสงสัย เช่น เป็นไข้สูง ไอ จาม และแยกกักตัวได้ทันที

เปิดเรียนใหม่ให้ปลอดเชื้อ ควรตั้งจุดทำความสะอาดด้วยเจลล้างมือไว้ตามบริเวณต่างๆ

มาตรการต่อมา คือ การเตรียมการเรื่องความสะอาดและสุขอนามัย โดยการเตรียมพื้นที่เพื่อตั้งจุดบริการเจลล้างมือ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับจุดที่ควรมีเจลล้างมือให้บริการ ได้แก่ ประตูหน้าโรงเรียน ประตูหลังโรงเรียน หน้าโรงยิม ทางเข้า-ออกโรงอาหาร ทางเข้า-ออกอาคารเรียน และที่สำคัญคือ ห้องเรียนทุกห้องควรมีเจลล้างมือตั้งไว้บริการเช่นกัน และเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด ควรมีกระบะใส่น้ำยาฆ่าเชื้อวางไว้บริเวณประตูทางเข้า-ออก ให้ทั้งนักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง หรือผู้มาติดต่อ เหยียบน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสนี้ก่อนเข้ามาในบริเวณโรงเรียน

อีกหนึ่งสิ่งที่โรงเรียนควรเตรียม คือ สบู่เหลวสำหรับล้างมือจำนวนมาก ตั้งไว้ในห้องน้ำ บริเวณที่มีก็อกน้ำ หรืออ่างล้างมือ และควรเพิ่มอ่างล้างมือให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน

ป้องกันการแพร่เชื้อในวันเปิดเรียน ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อตลอดเวลา

มาตรการที่ 3 โรงเรียนควรออกกฎให้คุณครู นักเรียน รวมถึงบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างกัน ก่อนเปิดเรียนจึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบถึงข้อปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนเตรียมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า มาให้พร้อม นอกจากนั้นหากมีการขายอาหารที่โรงอาหาร แม่ครัว/พ่อครัว ผู้ขาย หรือผู้ตักอาหารควรใส่ Face shiled และถุงมือยาง เพื่อการป้องกันที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น

จัดห้องเรียนให้มีระยะห่าง เพื่อสร้าง Social Distancing ในวันเปิดเรียน

มาตรการต่อมา คือการทำ Social distancing ก่อนเปิดเรียนใหม่ โรงเรียนควรเตรียมจัดสถานที่ในห้องเรียน วางโต๊ะเก้าอี้ให้มีระยะห่างจากกันราว 1-1.5 เมตร และโต๊ะเรียนแต่ละโต๊ะควรมีฉากกั้น หรือพาร์ทิชั่น เพื่อป้องกันละอองน้ำลายหรือสารคัดหลั่งอื่นๆ นอกจากนั้น ควรมีการกำหนดจุดเพื่อสร้างระยะห่างในบริเวณที่ต้องมีการต่อคิว เช่น ต่อคิวซื้ออาหาร ต่อคิวเข้าห้องน้ำ หรือการเข้าแถวก่อนเริ่มเรียนในภาคเช้า ก็ควรกำหนดระยะห่างด้วยเช่นกัน

เปิดเรียนอย่างปลอดภัย ควรงดการเรียนการสอนในพื้นที่แออัด และงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม

การเปิดเรียนในเทอมใหม่นี้ โรงเรียนควรงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม อย่าง กีฬาสี การทัศนศึกษา หรือกิจกรรมฉลองในวันสำคัญต่างๆ ออกไปก่อน รวมถึงงดเปิดสนามเด็กเล่น เพื่องดการรวมกลุ่ม ลดการสัมผัสร่วม และสร้าง Social Distancing  นอกจากนั้นควรงดการเรียนการสอนในห้องแอร์ หรือห้องที่มีระบบอากาศแบบปิด เช่น โรงยิม แล้วจัดการเรียนการสอนในห้องที่สามารถเปิดประตูหน้าต่าง ระบายอากาศได้ และควรงดการนั่งโต๊ะเรียนรวม เพื่อสร้างระยะห่างระหว่างกัน

และหากเป็นไปได้ ในช่วงพักกลางวัน ควรจัดให้นักเรียนรับประทานอาหารบนห้องเพื่อป้องกันการรวมกลุ่ม หรือถ้าจำเป็นต้องทานอาหารที่โรงอาหาร ก็ควรกำหนดที่นั่งสร้างระยะห่างบนโต๊ะอาหาร รวมถึงแบ่งเวลาพักตามระดับชั้นเรียน เพื่อลดจำนวนคนในช่วงพักกลางวันไม่ให้มากเกินไป

ทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมก่อนถึงวันเปิดเรียน และหมั่นพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ

มาถึงมาตรการสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คือ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในบริเวณโรงเรียน ควรเตรียมการทำความสะอาดทุกซอกทุกมุม ตั้งแต่ก่อนถึงวันเปิดเรียน ส่วนในวันเปิดเรียน ควรมีการทำความสะอาดทั้งตอนเช้าก่อนเข้าเรียนและตอนเย็นหลังเลิกเรียน โดยเน้นทำความสะอาดในบริเวณห้องเรียน และพื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกัน ส่วนห้องน้ำควรทำความสะอาดทุกๆ 2 ชั่วโมง โดยเน้นที่อ่างล้างมือ ก็อกน้ำ ฝารองนั่ง และบริเวณชักโครก การทำความสะอาดควรใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสูตรฆ่าเชื้อ ส่วนบริเวณจุดสัมผัสร่วมควรเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% นอกจากนั้น ควรมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน และหากมีการทำความสะอาดอาคารแล้ว ควรปิดห้อง ปิดอาคารทันที ไม่ให้มีใครเข้าไปภายในอาคารได้อีก

การเปิดโรงเรียนในครั้งนี้ ถือว่ามีความเสี่ยงสูงไม่น้อยไปกว่าการเปิดห้างสรรพสินค้า เพราะโรงเรียนถือเป็นสถานที่ที่มีผู้คนมากหน้าหลายตา และต้องใช้เวลาร่วมกันนานนับหลายชั่วโมง ก่อนเปิดเรียน โรงเรียนจึงควรเตรียมการให้พร้อม สำรองอุปกรณ์ และไอเทมต่างๆ เอาไว้ให้เพียงพอ และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน คุณครู และบุคลากร และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดที่อาจส่งผลกระทบไปถึงส่วนรวม

ออฟฟิศเมทขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุกโรงเรียนให้พร้อมเปิดเรียนอย่างปลอดเชื้อและปลอดภัย ด้วยอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ทั้ง หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย face shiled ถุงมือยาง เจลล้างมือ และสบู่เหลว รวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบบครบครัน พร้อมให้ทุกโรงเรียนช้อปไปสำรองเตรียมพร้อม Back to school ได้แล้ววันนี้ ที่ร้านค้าออฟฟิศเมท

บทความแนะนำ!

0 CommentsClose Comments

Leave a comment