10 เครื่องทำลายเอกสาร ทุกออฟฟิศต้องมี

  1. เครื่องทำลายเอกสาร นีโอแคล C1217
  2. เครื่องทำลายเอกสาร โอเอ สตาร์ Winner V-T
  3. เครื่องทำลายเอกสาร OASTAR Winner V-S สีดำ
  4. เครื่องทำลายเอกสาร โอเอ สตาร์ Grandeur V-S
  5. เครื่องทำลายเอกสาร นีโอแคล ND-60CC สีดำ
  6. เครื่องทำลายเอกสาร นีโอ A-800 Auto Shred
  7. เครื่องทำลายเอกสาร ออฟฟิซ โปร PS30CC ดำ
  8. เครื่องทำลายเอกสาร ออฟฟิซ โปร PS25AC
  9. เครื่องทำลายเอกสาร นีโอ OS606S สีดำ
  10. เครื่องทำลายเอกสาร นีโอ OS1501-14M สีขาว

เครื่องทำลายเอกสารหรือเครื่องย่อยกระดาษเป็นอุปกรณ์สำนักงานที่สำคัญอย่างหนึ่งเลย ไม่ว่าหน่วยงานรัฐ หรือเอกชนยังไงก็จะต้องมีเครื่องทำลายเอกสารอย่างน้อยหนึ่งเครื่องไว้ใช้งานย่อยกระดาษ และทำลายเอกสารทิ้ง โดยเฉพาะเอกสารข้อมูลความลับ ข้อมูลตัวเลข รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือคู่ค้า ซึ่งเอกสารเหล่านี้ไม่สามารถเผยแพร่ออกไปได้ ดังนั้น เครื่องทำลายเอกสารจึงเป็นไอเทมสำคัญที่จะขาดไม่ได้ และถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องทำลายเอกสาร OfficeMate เราคัดสรรมาแล้วว่าทั้ง 10 รุ่นดังต่อไปนี้ มีฟังก์ชั่นครบครันคุณภาพเยี่ยม มาอ่านกันเลย

1. เครื่องทำลายเอกสาร นีโอแคล C1217

เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด (Cross-Cut) ขนาดเอกสารหลังทำลายเพียง 4 x 33 มิลลิเมตร ขนาดช่องใส่เอกสาร 220 มิลลิเมตร สามารถทำลายเอกสารขนาด A4 70 แกรม ได้สูงสุด 12 แผ่นต่อครั้ง ถังจุปริมาณกระดาษที่ทำลายแล้วได้ถึง 12.7 ลิตร แถมยังสามารถทำลายแผ่น CD/DVD และบัตรเครดิตแบบเป็นเส้นตรง (Strip Cut) ได้อีกด้วย ตัวนี้เสียงไม่ดังมาก เพราะอยู่ที่ 68 เดซิเบลเท่านั้นเอง

2. เครื่องทำลายเอกสาร โอเอ สตาร์ Winner V-T 

ฟังก์ชั่นการทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง (Strip-Cut) ขนาด 3.9 มิลลิเมตร ขนาดความกว้างของช่องใส่กระดาษ 230 มิลลิเมตร สามารถทำลายเอกสารขนาด A4 80 แกรม ได้ 31 แผ่น ความเร็วในการทำลาย 2.5 เมตร/นาที ถังจุกระดาษที่ทำลายแล้วได้ 32.7 ลิตร ไม่เพียงแค่กระดาษเท่านั้นแต่ยังสามารถทำลายคลิปหนีบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ และยังทำลายบัตรเครดิต และแผ่น CD/DVD ได้ด้วย อีกทั้งระดับเสียงขณะทำงาน แค่ 55 เดซิเบลเท่านั้นเอง

3. เครื่องทำลายเอกสาร OASTAR Winner V-S สีดำ

เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด (Cross-Cut) ความเร็วในการทำลายกระดาษ 2.5 เมตร/นาที ขนาดเอกสารที่ทำลายแล้ว 3.9 – 38 มิลลิเมตร ความกว้างใส่ช่องกระดาษ 230 มิลลิเมตร ทำลายเอกสารขนาด A4 80 แกรม ได้ครั้งละ 25 แผ่น สามารถทำลายคลิปหนีบกระดาษ และลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 ได้ ระดับเสียงขณะทำงาน แค่ 55 เดซิเบล

4. เครื่องทำลายเอกสาร โอเอ สตาร์ Grandeur V-S

เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด (Cross-Cut) ความกว้างใส่ช่องกระดาษ 230 มิลลิเมตร สามารถทำลายเอกสารขนาด A4 70 แกรม ได้สูงสุดครั้งละ 15-17 แผ่น ตัวถังเครื่องบรรจุได้ 18.9 ลิตร ความเร็วในการทำลายกระดาษ 2.2 เมตร/นาที สามารถทำลายคลิปหนีบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ บัตรเครดิต และแผ่น CD/DVD ระดับเสียงขณะทำงาน แค่ 55 เดซิเบล

5. เครื่องทำลายเอกสาร นีโอแคล ND-60CC สีดำ

เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด (Cross-Cut) ขนาดเอกสารหลังทำลาย 4 x 36 มิลลิเมตร ช่องใส่เอกสารกว้าง 220 มิลลิเมตร ทำลายเอกสารขนาด A4 75 แกรม ได้ครั้งละ  6 แผ่น  ถังจุปริมาณกระดาษได้ 12 ลิตร และยังสามารถทำลายลวดเย็บกระดาษและบัตรเครดิตได้ ระดับเสียงขณะทำงาน 70 เดซิเบล

6. เครื่องทำลายเอกสาร นีโอ A-800 Auto Shred 

เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียดมาก (Micro Cut) สามารถใช้ทำลายแผ่น CD/DVD และบัตรเครดิตได้ ความกว้างช่องใส่กระดาษ 220 มิลลิเมตร ทำลายเอกสารขนาด A4 70 แกรม ได้สูงสุดครั้งละ 70 แผ่น ความเร็วในการย่อย 2.2 เมตร/นาที ความจุตัวถัง 20 ลิตร ระดับเสียงขณะเครื่องทำงาน 60 เดซิเบล

7. เครื่องทำลายเอกสาร ออฟฟิซ โปร PS30CC ดำ

ระบบปุ่มสัมผัส มีไฟส่องสว่างในถังความเร็วในการทำลาย 2 เมตร/นาที ขนาดเอกสารหลังทำลาย 4 x 38 มิลลิเมตร ช่องรับเอกสารกว้าง 228 มิลลิเมตร ถังจุปริมาณกระดาษได้ 30 ลิตร ทำลายเอกสารขนาด A4 70 แกรม ได้สูงสุดครั้งละ 25 แผ่น

8. เครื่องทำลายเอกสาร ออฟฟิซ โปร PS25AC

เครื่องทำลายเอกสารแบบเป็นเส้นย่อย  ขนาดเอกสารหลังทำลาย 4×20 มิลลิเมตร ความกว้างของช่องใส่กระดาษ 225 มิลลิเมตร ทำลายเอกสารขนาด A4 75 แกรม ครั้งละไม่เกิน 5 แผ่น โดยความเร็วในการทำลาย 4 เมตร/นาที ความจุถัง 25 ลิตร ระดับเสียงขณะทำงาน 60 เดซิเบล

9. เครื่องทำลายเอกสาร นีโอ OS606S สีดำ

เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดเส้นตรง (Strip Cut) ช่องรับเอกสารกว้าง 220 มิลลิเมตร ทำลายเอกสารขนาด A4 70 แกรม ได้สูงสุดครั้งละ 6 แผ่น ขความเร็วในการย่อย 3 เมตร/นาที ขนาดเอกสารหลังทำลาย 5 มิลลิเมตร ถังจุปริมาณกระดาษ 10 ลิตร ระดับเสียงขณะทำงาน 68 เดซิเบล

10. เครื่องทำลายเอกสาร นีโอ OS1501-14M สีขาว 

เครื่องทำลายเอกสารแบบละเอียด (Micro Cut) ช่องรับเอกสารกว้าง 220 มิลลิเมตร สามารถทำลายเอกสารขนาด A4 80 แกรม ได้ 14 แผ่น/ครั้ง ความเร็วในการย่อย 1.6 เมตร/นาที ขนาดเอกสารหลังทำลาย 4×12 มิลลิเมตร ถังจุปริมาณกระดาษ 20 ลิตร อีกทั้งยังสามารถย่อยบัตรเครดิต ลวดหนีบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ และแผ่น CD/DVD ได้ ระดับเสียงขณะทำงาน 60 เดซิเบล

เครื่องทำลายเอกสาร นอกจากจะเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้ทำลายเอกสารสำคัญ หรือป้องกันการนำเอกสารมาใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดแล้ว ยังช่วยลดปริมาณกระดาษในสำนักงานที่อาจเพิ่มขึ้นในทุกวัน เพื่อความสะดวก รวดเร็วขึ้น แถมยังช่วยลดต้นทุนในการกำจัดกระดาษในระยะยาวได้ดีเลยทีเดียว

เห็นหรือไม่ว่าการมีเครื่องทำลายเอกสารติดออฟฟิศไว้นั้น มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด และเพื่อการใช้งานที่คุ้มค่า คุณควรใส่ใจในคุณภาพของเครื่องย่อยเอกสาร ซึ่งหากยังไม่รู้จะเลือกซื้อเครื่องทําลายเอกสาร ยี่ห้อไหนดี สามารถเข้าไปเลือกช้อปได้ที่ OfficeMate เรามีโปรโมชันพิเศษ สำหรับผู้ที่ซื้อออนไลน์ จัดส่งฟรี* มีเครดิตเทอม* รับฟรีคะแนน The 1 ช้อปเลย! ที่ https://www.ofm.co.th เท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด