ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ตจำเป็นต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในหลายส่วนด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือบิลค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน ซึ่งหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้คือการหันมาใช้พลังงานโซล่าเซลล์สำหรับธุรกิจ ในบทความนี้เราจะพามาดูข้อดีและข้อจำกัดต่าง ๆ ของพลังงานจากแสงอาทิตย์ สำหรับเหล่า SME ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง

ทำไมธุรกิจโรงแรม รีสอร์ตควรหันมาใช้โซลาร์เซลล์

หนึ่งในค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ของผู้ประกอบการด้านโรงแรมหรือรีสอร์ตคงหนีไม่พ้น ค่าไฟ หรือ ค่าไฟขึ้น อย่างแน่นอน ดังนั้นการมองหาพลังงานทางเลือกที่จะช่วยลดต้นทุนส่วนนี้ในระยะยาวได้จึงถือเป็นทางออกที่หลายคนให้ความสนใจ อย่างการติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับธุรกิจ ที่แม้จะมีราคาต้นทุนที่สูงในตอนต้น แต่เมื่อคำนวนความคุ้มค่าในระยะยาว ทำให้โซล่าเซลล์กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก และในปัจจุบันก็สามารถติดตั้งสะดวกขึ้นและค่าใช้จ่ายถูกลงกว่ายุคแรก ๆ แล้วด้วย

ประโยชน์ของการติดตั้งโซล่าเซลล์ในธุรกิจ

 • การสร้างรายได้จากการติดตั้งโซล่าเซลล์ นอกจากประโยชน์ด้านการประหยัดพลังงานแล้ว พลังงานที่เหลือจากแผงโซลาเซลล์สามารถนำมาขายต่อให้กับภาครัฐฯ ได้ ทำให้เกิดเป็นรายรับสู่ธุรกิจ
 • ลดการเกิด Carbon Footprint – ปัจจุบันมีการรณรงค์เรื่องของ Carbon Footprint เป็นวงกว้าง โดย Carbon Footprint ในที่นี้หมายถึงก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นและเป็นผลกระทบมาจากผลิตภัณฑ์และการบริการต่าง ๆ ที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ ดังนั้นเมื่อหันมาใช้โซล่าเซลล์สำหรับธุรกิจแล้ว ก็จะทำให้องค์กรหรือธุรกิจนั้น ๆ มีส่วนร่วมในการลด Carbon Footprint ด้วยนั่นเอง
 • เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การทำ CSR – เนื่องจากเทรนด์การบริโภคของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน มีการเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้นการที่ธุรกิจอย่างโรงแรมหรือรีสอร์ตหันมาติดตั้งโซลาร์เซลล์ จึงเป็นการแสดงออกถึงการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อีกวิธีหนึ่ง หรือที่เรียกว่าการทำ CSR
 • ช่วยลดต้นทุน – ถือได้ว่าเป็นวัตถุประสงค์อันดับต้น ๆ ของธุรกิจที่หันมาติดตั้งโซล่าเซลล์เลยก็ว่าได้ เพราะสามารถเปลี่ยนจากการใช้พลังงานไฟฟ้าจากรูปแบบเดิม มาเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด แม้เริ่มต้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่เมื่อเทียบกับการใช้งานในระยะยาว ถือว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน หรือ ค่าไฟแพง ให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี
 • ลดการผูกขาดด้านพลังงาน – ปัญหาของผู้ที่ใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟของการไฟฟ้าหรือบริษัทเอกชนอื่น ๆ ก็คือ ปัญหาไฟดับ หรือการขาดแคลนไฟฟ้าใช้ ดังนั้นการที่ธุรกิจรีสอร์ตหรือโรงแรมหันมาใช้โซล่าเซลล์จึงทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีไฟฟ้าใช้ในยามฉุกเฉินนั่นเอง
 • ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาถูก – หลังจากที่มีการติดตั้งโซล่าเซลล์ไปแล้ว แทบจะไม่ต้องดูแลรักษามากนักโดยเฉพาะแผงโซล่าเซลล์แบบไม่มีแบตเตอรี่ ซึ่งระยะเวลาในการใช้งานโดยเฉลี่ยของแผงโซล่าเซลล์จะอยู่ที่ 25 – 40 ปีเลยทีเดียว ทั้งนี้บริษัทที่รับติดตั้งยังมีการรับประกันให้อีกด้วย ทำให้ผู้ประกอบการสามารถหายห่วงในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้

ข้อจำกัดในการติดตั้งโซล่าเซลล์ในธุรกิจ

 • ต้นทุนการติดตั้งสูง – เป็นหนึ่งในข้อจำกัดของหลาย ๆ ธุรกิจที่อยากจะเปลี่ยนมาใช้งานพลังงานจากโซล่าเซลล์ คือค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่ค่อนข้างสูง เพราะในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์มากมาย ทั้งแผงวงจร แบตเตอรี่ สายไฟ ตัวแปลงไฟ
 • ใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ในการติดตั้ง – ขนาดในการติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับธุรกิจขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานที่ต้องการใช้ ยิ่งใช้มากก็ยิ่งต้องติดตั้งแผงวงจรขนาดใหญ่ ทำให้ต้องใช้พื้นที่ติดตั้งมากขึ้นตามไปด้วย
 • อุปกรณ์จัดเก็บกระแสไฟทีได้มีราคาสูง – ระบบปกติของการติดตั้งโซล่าเซลล์คือการนำไฟฟ้าไปใช้ทันที่ ดังนั้นการจะใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลาอื่น ๆ ของวันที่ไม่มีแสงแดดจึงจำเป็นต้องมีแบตเตอรีจัดเก็บกระแสไฟฟ้า ซึ่งแบตเตอรี่มีราคาค่อนข้างสูง จึงถือเป็นอีกข้อจำกัดของธุรกิจที่ต้องดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะโรงแรมหรือรีสอร์ต ทำให้ต้องเลือกระหว่างลงทุนในแบตเตอรี่หรือสลับไปใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเช่นเดิมในช่วงกลางคืน
 • พลังงานที่ได้ขึ้นอยู่กับแสงในแต่ละวัน – เนื่องจากพลังงานไฟฟจากโซล่าเซลล์ เป็นพลังงานธรรมชาติที่ได้จากแสงอาทิตย์ จึงมีข้อจำกัดในบางพื้นที่ที่แสงแดดน้อย หรือในช่วงหน้าฝนโดยเฉพาะทางภาคใต้บ้านเราซึ่งท้องฟ้าจะครึ้มและมีเมฆมาก แสงแดดน้อย พลังงานที่ผลิตได้ก็จะน้อยตาม

ปัจจัยในการเลือกขนาดแผงโซล่าเซลล์สำหรับธุรกิจ

การเลือกขนาดของแผลโซล่าเซลล์สำหรับธุรกิจ จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานจริง ซึ่งมีองค์ประกอบในเลือกคร่าว ๆ ดังนี้

 • ปริมาณพลังงานไฟฟ้ที่ต้องการใช้งาน – ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการใช้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการคำนวนขนาดแผลโซล่าเซลล์ที่จะติดตั้ง โดยปกติแล้วบริษัทติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จะคำนวนจากบิลค่าไฟที่ใช้จริงและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้ดูปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ และคำนวนออกมาเป็นกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
 • ขนาดพื้นที่บนหลังคาติดตั้ง – การติดตั้งแผงโซล่าเซลลเพื่อการใช้งานตามบ้านและหรือธุรกิจ มักจะติดตั้งไว้บริเวณหลังคาของอาคาร เนื่องจากเป็นจุดสูงที่สุดที่สามารถรับแสงแดดได้และประหยัดพื้นที่บนพื้นดิน ดังนั้นการเลือกขนาดของแผงโซล่าเซลล์สำหรับธุรกิจ จำเป็นต้องดูขนาดหลังคา และความสามารถในการรองรับน้ำหนักที่มากขึ้นของหลังคาและโครงสร้างตึกด้วย
 • ปริมาณแสงแดดตลอดทั้งวัน – แน่นอนว่าปริมาณแสงแดดในแต่ละวันของแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนตัดสินใจติดตั้งโซล่าเซลล์จึงต้องคำนวนปริมาณแสงแดด รวมถึงปริมาณแสงที่ต่างกันในแต่ละฤดูกาลก็มีผลต่อปริมาณพลังงานที่ผลิตได้

ทำความรู้จักแผงโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์ (Solar cell) คืออะไร

แผงโซล่าเซลล์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า กระแสไฟที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง สามารถนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทันทีหรือเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อนำไปใช้ต่อได้ ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์เป็นพลังงานสะอาด และไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม

ชนิดของแผงโซล่าเซลล์

เมื่อเราทำความเข้าใจถึงประโยชน์และข้อจำกัดต่าง ๆ ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แล้ว มาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ในแผงวงจร โดยเฉพาะแผงโซล่าเซลล์ที่ในปัจจุบันมีให้เลือก 3 แบบด้วยกัน ดังนี้

Monocrystalline (โมโนคริสตัลไลน์)

เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตมาจากซิลิคอน มีลักษณะเป็นแผ่นที่เข้มและมีการตัดมุมออกทั้ง 4 ด้าน ทำให้แยกออกจากแผงแบบอื่นได้ง่าย เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่มีราคาสูงที่สุดในตลาด เนื่องจากทำมาจากซิลิคอนคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยจะสามารถผลิตและกระจายไฟได้มากกว่าแบบอื่น ๆ ทำให้คุ้มค่าเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่ในการติดตั้ง นอกจากนี้ยังทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี

Polycrystalline (โพลีคริสตัลไลน์)

แผงโซล่าเซลล์ชนิด Polycrystalline ผลิตจากซิลิคอนเหลว หรือผลึกซิลิคอน เรียกอีกชื่อว่า มัลติ-คริสตัลไลน์ สามารถผลิตได้ไวและง่ายกว่าแบบแรก ทำให้ราคาถูกกว่า แต่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อยกว่า รวมถึงทนต่อสภาพอากาศสูงได้น้อยกว่า ทำให้เมื่อเทียบกับแผงโซล่าเซลล์แบบ Monocrystalline อายุการใช้งานจึงสั้นกว่านั่นเอง

Thin Film (ชนิดฟิล์มบาง)

ผลิตโดยการนำสารที่ใช้แปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ามาฉาบเป็นแผ่นฟิล์มบาง ๆ ซ้อนกันหลายชั้น โดยสารที่นำมาใช้มีหลายชนิดด้วยกัน เช่น อะมอร์ฟัส Amorphous silicon (a-Si),Cadmium telluride (CdTe),Copper indium gallium selenide (CIS/CIGS) และ Organic photovoltaic cells (OPC) ซึ่งแผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้สามารถผลิตได้จำนวนมากและง่ายกว่า 2 แบบด้านบน ทำให้ราคาถูกกว่า ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอุณหภูมิสูง ๆ แต่ประสิทธิภาพต่ำกว่าแบบอื่น ๆ และใช้พื้นที่เยอะ ส่วนใหญ่ระยะเวลาในการรับประกันจากบริษัทที่ติดตั้งจะน้อยกว่าด้วย

ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ต รวมไปถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่มองหาช่องทางในการลดต้นทุนลด ค่าไฟขึ้น หรือ ค่าไฟแพง แถมยังได้ช่วยสิ่งแวดล้อม และลด Carbon Footprint จากองค์กรได้ด้วยการติดตั้งแผงโซลล่าเซลล์นั่นเอง