โซลาร์เซลล์คืออะไร?

โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมทั้งสามารถเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานภายหลังได้ สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้ได้อย่างไม่จำกัด โดยไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใดๆเพราะพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์นั้นจัดว่าเป็นแหล่งพลังงานสะอาด

วิธีประหยัดไฟฟ้า ด้วยโซล่าเซลล์ ประหยัดไฟได้มากแค่ไหน

พลังงานจาก โซล่าเซลล์ เป็นพลังงานที่คุ้มค่า สามารถแปลงเป็นไฟฟ้าไว้ใช้ในบ้านได้ จะช่วยให้ค่าไฟลดลงเฉลี่ย 3-4 เท่า ทั้งนี้ ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ช่วยประหยัดค่าไฟได้ถึงหน่วยละ 4.50 บาท และถ้าใช้ไม่หมดสามารถขายคืนให้การไฟฟ้าได้หน่วยละ 1.68 บาท เลยทีเดียว

ข้อดีของโซลาร์เซลล์

  • ประหยัด การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นั้นช่วยให้ค่าไฟลดลง สามารถแปลงไฟฟ้าไว้ใช้ในบ้าน ออฟฟิศ โรงงาน ร้านอาหาร หรืออื่น ๆ อีกมากมายได้
  • รักษ์โลก เพราะโซลาร์เซลล์นั้นถือเป็นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติที่ไม่มีวันหมด และไม่ส่งผลเสียใดๆต่อธรรมชาติหรือสิ่งมีชีวิต
  • คืนทุน ถ้าเราใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ไม่หมดนั้นสามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้ในราคาหน่วยละ 1.68 บาท
  • ราคาถูก คุ้มค่าแก่การลงทุน การติดตั้งโซลาร์เซลล์นั้นมีราคาถูกและใช้งานได้นานถึง 20-25 ปี นอกจากนี้สามารถคืนทุนได้ใน 5-7 ปี
  • ใช้แค่แสงแดด เพียงแค่มีแสงแดดก็สามารถผลิตไฟฟ้าไว้ใช้งานได้ทันที โดยเฉพาะตอนกลางวันและเราสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในตอนกลางคืนได้เช่นกัน

สถานที่ไหนที่เหมาะกับการติดโซลาร์เซลล์?

สถานที่ที่เหมาะกับการติดโซลาร๋นั้นคือสถานที่ที่มีคนอาศัย หรือใช้เวลาอยู่ในสถานที่นั้นในเวลากลางวันเป็นส่วนใหญ่ เพราะโซลาร์เซลล์จะทำงานได้ดีที่สุดในช่วงกลางวันหรือช่วงที่มีแสงแดด ควรติดโซลาร์เซลล์ในออฟฟิศ โรงงาน ร้านอาหาร บ้านหรือที่อื่นๆอีกมากมาย

เลือกโซลาร์เซลล์ให้เหมาะกับรูปแบบการใช้งาน

โซลาร์เซลล์นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบหลักๆดังนี้

  • ระบบออนกริด On Grid : เป็นระบบที่ผลิตไฟฟ้าได้แล้วใช้เลย จะผลิตโดยใช้ทั้งไฟจากการไฟฟ้า และไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันมาก โดยระบบนี้จะไม่มีแบตเตอรี่ไว้สำรองไฟ ซึ่งก่อนติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบนี้จะต้องขออนุญาตการไฟฟ้าก่อนในปัจจุบันระบบนี้นิยมติดมากที่สุด
  • ระบบออฟกริด Off-Grid : เป็นระบบโซล่าเซลล์ที่ไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า โดยจะมีผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วใช้ได้เลยทันทีในตอนกลางวัน และที่เหลือจะมีการสำรองไว้ในแบตเตอรี่ไว้ใช้ในตอนกลางคืน (หรือเรียกว่าเป็นระบบ Stand Alone ) ไม่ต้องขออนุญาตจากการไฟฟ้า การติดตั้งด้วยระบบนี้เหมาะกับสถานที่ที่ไฟจากการไฟฟ้าไปไม่ถึง เช่น พื้นที่ห่างไกล บนดอยสูง
  • ระบบไฮบริด Hybrid : เป็นการผสมระหว่างระบบ Off Grid และ On Grid คือ มีการเชื่อมต่อไฟจากการไฟฟ้า ร่วมกับการใช้ไฟที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์ และไฟจากแบตเตอร์รี่ ถ้ามีการผลิตกระแสไฟฟ้ามากเกินกว่าการใช้งานกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ และสามารถดึงมาใช้ในช่วงเวลากลางคืน แต่ระบบไฮบริดจะไม่สามารถขายกระแสไฟให้กับภาครัฐได้ อีกทั้งยังมีราคาการติดตั้งที่สูงมากจึงทำให้ยังไม่ค่อยได้รับความนิยม

ถ้าติดโซลาร์เซลล์นั้นถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ประกอบการเนื่องจากสามารถช่วยประหยัด ลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาวอีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ช้อปอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ OfficeMate พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมาย