การเปิดธุรกิจเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ หรือ SME หากคุณกำลังวางแผนในการเปิดร้านในปี 2566 และกำลังสงสัยว่าฤกษ์ใดจะเหมาะสมที่สุดสำหรับการเปิดร้านค้าของคุณ หรือ ดูดวง ทำธุรกิจ OfficeMate มีฤกษ์วันที่เหมาะสมมาแนะนำ มาครบตั้งแต่มกราคม-ธันวาคม 2566 จะมีวันไหนบ้าง มาดูกัน บอกเลยว่าสายมูห้ามพลาด

เดือนมกราคม

ฤกษ์เปิดร้าน 2566 เดือนมกราคม

วันที่ 1 เวลา 16.47 – 17.00 น.
วันที่ 2 เวลา 08.00 – 08.40 น.
วันที่ 9 เวลา 08.11 – 12.40 น.
วันที่ 30 เวลา 11.23 – 12.50 น.

เดือนกุมภาพันธ์

ฤกษ์เปิดร้าน 2566 เดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 13 เวลา 07.35 – 09.00 น.
วันที่ 26 เวลา 07.20 – 13.00 น.

เดือนมีนาคม

ฤกษ์เปิดร้าน 2566 เดือนมีนาคม

วันที่ 12 เวลา 08.40 – 12.10 น.

เดือนเมษายน

ฤกษ์เปิดร้าน 2566 เดือนเมษายน

วันที่ 3 เวลา 10.40 – 13.00 น.
วันที่ 21 เวลา 09.30 – 14.15 น.
วันที่ 22 เวลา 07.35 – 14.10 น.

เดือนพฤษภาคม

ฤกษ์เปิดร้าน 2566 เดือนพฤษภาคม

วันที่ 1 เวลา 08.55 – 11.00 น.
วันที่ 6 เวลา 06.45 – 10.50 น.
วันที่ 15 เวลา 06.05 – 10.18 น.

เดือนมิถุนายน

ฤกษ์เปิดร้าน 2566 เดือนมิถุนายน

วันที่ 2 เวลา 07.30 – 13.15 น.
วันที่ 15 เวลา 10.35 – 12.51 น.
วันที่ 16 เวลา 08.09 – 10.35 น.
วันที่ 25 เวลา 07.35 – 12.15 น.

เดือนกรกฎาคม

ฤกษ์เปิดร้าน 2566 เดือนกรกฎาคม

วันที่ 13 เวลา 06.35 – 13.15 น.

เดือนสิงหาคม

ฤกษ์เปิดร้าน 2566 เดือนสิงหาคม

วันที่ 18 เวลา 07.20 – 13.16 น.
วันที่ 23 เวลา 10.36 – 12.55 น.
วันที่ 27 เวลา 10.30 – 12.42 น.

เดือนกันยายน

ฤกษ์เปิดร้าน 2566 เดือนกันยายน

วันที่ 1 เวลา 07.45 – 12.25 น.
วันที่ 6 เวลา 07.25 – 09.40 น.
วันที่ 20 เวลา 06.40 – 13.25 น.

เดือนตุลาคม

ฤกษ์เปิดร้าน 2566 เดือนตุลาคม

วันที่ 21 เวลา 06.56 – 13.26 น.
วันที่ 30 เวลา 07.02 – 12.56 น.

เดือนพฤศจิกายน

ฤกษ์เปิดร้าน 2566 เดือนพฤศจิกายน

วันที่ 8 เวลา 10.10 – 12.10 น.

เดือนธันวาคม

ฤกษ์เปิดร้าน 2566 เดือนธันวาคม

วันที่ 14 เวลา 11.35 – 13.04 น.
วันที่ 15 เวลา 07.35 – 09.14 น.
วันที่ 24 เวลา 07.42 – 10.54 น.

นอกจากฤกษ์ยามงามดีตามข้างต้นแล้ว การส่งเสริมธุรกิจ หรือกิจการเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคง อย่าลืมให้ความสำคัญกับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น การทำโปรโมชั่นร้านใหม่ หรือการทำระบบสมัครสมาชิก เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง