กรมอุตุนิยมวิทยาออกคำเตือนให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยระมัดระวังฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องและหนักถึงหนักมากบางแห่ง ทำให้พื้นที่หลายๆพื้นที่ในประเทศไทยนั้นมีน้ำท่วมขัง อาทิสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของ กทม. เช่น ย่านรามคำแหง ซอยสุขุมวิท 71 เขตบางเขน ตั้งแต่บริเวณวงเวียนบางเขนตัดถนนแจ้งวัฒนะ ถนนพหลโยธินต่อเนื่องย่านสะพานใหม่ ทำให้การเดินทาง การใช้ชีวิตนั้นลำบากมากยิ่งขึ้น เพราะถึงแม้ว่าฝนตกหนักหรือน้ำท่วมแต่คนๆหลายๆคนยังต้องใช้ชีวิตปกติ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงาน เดินทางกลับบ้านหรือต่างๆ

ในสถานการณ์ช่วงนี้ที่มีฝนตกหนัก ส่งผลให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังนั้น มีอันตรายที่มาพร้อมกับหน้าฝนคือโรคที่มากับน้ำท่วมที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมี 2 โรค ได้แก่

1.โรคไข้ฉี่หนู
2.โรคเมลิออยด์

1.โรคไข้ฉี่หนู

โรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis) เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งกับคนและสัตว์ที่เป็นพาหะ เช่น หนู สุกร สุนัข เชื้อโรคนี้จะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล ผิวหนังที่มีรอยขีดข่วน ผ่านเยื่อบุตา จมูก ปากและ ผิวหนังที่อ่อนนุ่มจากการแช่น้ำนาน การเดินลุยน้ำในช่วงหน้าฝนในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง หรือการรับประทานอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อจากฉี่หนูหรือสัตว์อื่นๆ ที่ติดเชื้อได้

อาการของโรคไข้ฉี่หนู

มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว จะปวดมากที่น่องและโคนขา อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย และตาแดง

ผู้ที่ได้รับเชื้อโรคฉี่หนู เข้าสู่ร่างกายมีตั้งแต่
-ไม่มีอาการ
-มีอาการน้อย
-มีอาการมาก
-อาการรุนแรง
-มีภาวะแทรกซ้อน
บางรายเป็นอันตรายถึงชีวิต
ส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับเชื้อจะไม่มีอาการ หรือ มีอาการน้อย มีเพียงประมาณ 10-15% ที่จะมีอาการรุนแรง เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย เชื้อจะเข้าสู่กระแสเลือด และกระจายไปยังอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย มีระยะฟักตัวก่อนเกิดอาการเร็วหรือช้า แต่ละคนไม่เท่ากัน บางรายเร็วภายใน 2 วัน บางรายนานหลายสัปดาห์หรือประมาณ 1 เดือนโดยส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มมีอาการประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังจากรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย

โดยสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 5 กันยายน 2565 พบผู้ป่วย 1,410 ราย เสียชีวิต 9 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ อายุ 45-54 ปี รองลงมาอายุ 35-44 ปี และอายุ 55-64 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร

2.โรคเมลิออยด์

โรคเมลิออยด์ (Melioidosis หรือโรคไข้ดิน) เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei ที่พบได้ทั่วไปในดิน น้ำ และด้วยสถานการณ์ช่วงนี้ที่มีฝนตกหนักและน้ำท่วมขัง ยิ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เชื้อดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง คือ
1.การสัมผัสน้ำหรือดินที่มีเชื้อปนเปื้อน
2.ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป
3.สูดหายใจเอาฝุ่นจากดินที่มีเชื้อเจือปนอยู่เข้าไป

อาการของโรคเมลิออยด์

หลังติดเชื้อประมาณ 1-21 วันจะมีอาการเจ็บป่วย แต่บางรายอาจนานเป็นปีขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับและภูมิต้านทานของแต่ละคน อาการของโรคนี้ไม่มีลักษณะเฉพาะ จะมีความหลากหลายคล้ายโรคติดเชื้ออื่นๆ หลายโรค เช่น มีไข้สูง มีฝีที่ผิวหนัง ปวดท้อง ปวดข้อปวดกระดูก มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ บางรายพบอาการทางระบบประสาทร่วมด้วย ส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากอาการไข้เป็นหลัก จึงทำให้วินิจฉัยโรคได้ยาก ต้องอาศัยการตรวจเพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการเป็นหลัก เพื่อใช้ประกอบการตรวจวินิจฉัยและรักษา

สถานการณ์โรคเมลิออยด์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 3 กันยายน 2565 พบผู้ป่วยโรคเมลิออยด์ จำนวน 1,908 ราย เสียชีวิต 24 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ อายุ 55-64 ปี รองลงมาอายุมากกว่า 65 ปี และอายุ 45-54 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร

สำหรับการป้องกันโรคฉี่หนูและการป้องกันโรคเมลิออยด์

2 โรคที่อันตรายที่มาจากภัยน้ำท่วมนี้จะใช้วิธีใกล้เคียงกัน คือหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ ย่ำโคลนหรือแช่น้ำในแหล่งน้ำที่อาจปนเปื้อน เป็นเวลานาน แต่ในสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ที่ทุกคนยังต้องใช้ชีวิตปกตินั้นอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยาก แต่หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำจริงๆ ควรสวมรองเท้าบูทหรือถุงพลาสติกหุ้มรองเท้า เพื่อป้องกันไม่ให้เท้าสัมผัสน้ำที่สกปรกโดยตรง กรณีมีบาดแผลนั้นจะยิ่งทำให้เชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายยิ่งขึ้น ควรปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำ ควรล้างเท้าหรืออาบน้ำทำความสะอาดร่างกายโดยเร็วโดยใช้สบู่หรือผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคต่างๆและเช็ดให้แห้ง

หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที และแจ้งประวัติการเดินลุยน้ำให้แพทย์ทราบด้วย เพื่อที่แพทย์จะได้ตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาทันที ตามอาการและความรุนแรงของโรค สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Officemate ขอเป็นกำลังใจและอยู่เคียงข้างทุกคนในสถานการณ์ที่ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังแบบนี้ เรามีไอเทมที่ทุกคนควรพกในหน้าฝน เพื่อป้องกันตัวเองจากโรคฉี่หนู โรคเมลิออยด์ หรือโรคต่างๆ พร้อมโปรโมชันต่างๆมากมาย