กระเช้าดอยคำ…คืนความสุขกลับสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ดอยคำ” เกิดจาก พระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและทุกข์ยากของราษฎร และแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติ จึงพระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้ง “โครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา” ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการปลูกพืชผัก ผลไม้ต่างๆ ทดแทนการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย

โครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาดำเนินการมาจนถึงปีพุทธศักราช  ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระราชดำริให้จัดตั้ง “สหกรณ์ชาวเขา” และ “โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป” ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการกดราคาผลผลิตจากพ่อค้าคนกลาง เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและเพื่อช่วยเหลือด้านการรับซื้อผลผลิตจากพืชที่ส่งเสริมในราคาที่เป็นธรรม และนำผลผลิตเหล่านั้นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้า “ดอยคำ

ผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้า “ดอยคำ” ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรเท่านั้น แต่ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานสากลอีกมากมาย อาธิเช่น ISO 14001 มาตรฐานการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ, GMP การรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อคุ้มครองสุขอนามัยของผู้บริโภค, FSSC 22000 ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร, A.C.T. การรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม และรักษาสมดุลของธรรมชาติ, Carbon Reduction Label ฉลากที่แสดงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยสินค้าหรือบริการ เป็นต้น นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้า “ดอยคำ” ยังได้รับ เครื่องหมายมาตรฐานอาหารฮาลาล อีกด้วย

และเทศกาลปีใหม่แบบนี้ ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ดอยคำ” ได้รับความนิยมในการนำมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญ เป็นอย่างมาก เพราะตัวผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดเป็นกระเช้านั้น เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่า แถมราคาของกระเช้าดอยคำนั้นถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับกระเช้าสำเร็จรูปแบบอื่นๆ กระเช้าดอยคำ สามารถให้เป็นของขวัญได้ทุกเพศทุกวัย ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวไทย ถือเป็นการคืนความสุขให้กับชุมชนโดยแท้จริง

ปีใหม่นี้อย่าลืมเลือกซื้อกระเช้าดอยคำ เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่คุณรักนะคะ

กระเช้าดอยคำ ซื้อที่ไหน?

กระเช้าดอยคำ มีวางจำหน่ายแล้วที่ ออฟฟิศเมท สั่งจองกระเช้าดอยคำก่อนใครได้ที่OfficeMate Website, Mobile App (iOS/Android) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พิเศษกว่าทุกปีด้วยโปรโมชั่น กระเช้าของขวัญ ผ่อน 0% นาน 3 เดือน (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด) และของแถมอีกมากมาย รอช้าไม่ได้แล้ว ช้อปเลย!