เมื่อเราทำธุรกิจของตัวเองมาถึงจุดนึง หลายคนมีความคิดที่จะจดทะเบียนบริษัทเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ บางคนอยากจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการรับงานในสเกลที่ใหญ่ขึ้น หรือบางคนอยากจดทะเบียนบริษัทเพื่อลดภาระด้านภาษี แต่ปัญหาหนึ่งของคนที่มีความคิดอยากจะจดทะเบียนบริษัทก็คือการ “ไม่รู้” ไม่รู้ว่าการจดทะเบียนบริษัทจะต้องทำยังไง! ไม่รู้ว่าจดทะเบียนบริษัทจะต้องเตรียมตัวยังไง! ทำให้หลายคนถึงกับล้มเลิกความคิดที่จะจดทะเบียนบริษัทกันไปเลยก็มี เพราะขี้เกียจมานั่งศึกษาและทำความเข้าใจ บางคนเสียเงินไปจำนวนไม่น้อยเพื่อใช้บริการรับจ้างจดทะเบียนบริษัท  แต่วันนี้ OfficeMate มีสรุป  3 ขั้นตอนหลักๆ ในการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ด้วยตัวเองแบบเข้าใจง่าย ใครๆ ก็ทำได้ มาให้กันแบบฟรีๆ  การจดทะเบียนบริษัทจะมีขั้นตอนยังไงบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ!!!

3 ขั้นตอน จดทะเบียนบริษัท (จำกัด) ผ่านระบบจดทะเบียนออนไลน์ด้วยตัวเอง

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท ขั้นตอนที่ 1 :จองชื่อบริษัท

ก่อนที่จะจดทะเบียนบริษัท  สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการจองชื่อบริษัทนั่นเองค่ะ  โดยการจองชื่อบริษัทนั้นสามารถทำได้ 2 วิธีคือ

1.ไปจองด้วยตัวเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตหรือสำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่

2.จองชื่อผ่านอินเตอร์เน็ต โดยจะต้องเข้าไปทำการสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่เมนู จองชื่อ/ตรวจคำขอจดทะเบียนนิติบุคคล

หลังจากนั้น log in เข้าสู่ระบบ ระบบจะให้ใส่ชื่อที่คุณจะขอใช้ในการจดทะเบียนบริษัทได้ 3 ชื่อ โดยทั้ง 3 ชื่อนั้นจะต้องไม่ซ้ำกับชื่อที่บุคคลอื่นใช้ในการจดทะเบียนบริษัทไปแล้ว ในกรณีที่ชื่อบริษัทของคุณไม่ได้ซ้ำกับชื่อที่มีการใช้จดทะเบียนบริษัทแบบตรงตัว สามารถลองขอจดทะเบียนบริษัทในชื่อนั้นได้ (แต่ถ้าซ้ำแบบตรงเป๊ะๆ จะขอจดทะเบียนบริษัทในชื่อนั้นไม่ได้แน่นอน)

หลังจากกด submit ไปแล้ว นายทะเบียนจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 30 นาที หากมีข้อความแจ้งว่าชื่อที่เราจองสามารถใช้ได้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนของการจองชื่อสำหรับจดทะเบียนบริษัทค่ะ

ข้อควรระวัง

 1. ชื่อที่ผ่านการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทจะต้องยื่นจดทะเบียนไม่เกิน 30 วันหลังจากวันที่นายทะเบียนรับรองชื่อนั้นเรียบร้อยแล้ว
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อที่จะใช้จดทะเบียนบริษัทให้ดี เพราะหากผ่านการตรวจสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องกลับไปเริ่มทำทุกอย่างใหม่หมด!

จดทะเบียนบริษัท ขั้นตอนที่ 2 : เตรียมข้อมูล

ขั้นตอนต่อไปของการจดทะเบียนบริษัทก็คือการเตรียมข้อมูลสำหรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการจดจัดตั้งบริษัทค่ะ

หนังสือบริคณห์สนธิ คืออะไร?

หนังสือบริคณห์สนธิ คือ “ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลชนิดหนึ่งที่กำหนดกรอบวัตถุประสงค์ของบริษัท” มีไว้เพื่อระบุขอบเขตต่างๆ ของธุรกิจ เช่น วัตถุประสงค์, ข้อมูลผู้ถือหุ้น, ข้อมูลกรรมการบริษัท,ข้อมูลผู้เริ่มก่อการ, ทุนจดทะเบียน เป็นต้น

การจดทะเบียนบริษัทและจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ มีรายละเอียดและขั้นตอนค่อนข้างเยอะ แต่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะเราสามารถจดทะเบียนบริษัทและจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิไปในคราวเดียวกันได้ เพื่อความรวดเร็วควรจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้ครบถ้วน จะได้กรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องและเสร็จในครั้งเดียว เพราะนังสือบริคณห์สนธินี้จะต้องยื่นภายใน 30 วัน หลังจากวันที่นายทะเบียนรับรองชื่อบริษัทของคุณเรียบร้อยแล้ว โดยข้อมูลที่ต้องเตรียมมีดังนี้

 1. ชื่อของบริษัท : ต้องเป็นชื่อบริษัทตามที่ได้จองไว้ใน ขั้นตอนที่ 1
 2. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่/สาขา : ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของสถานที่ เช่น บ้าน หรือคอนโด สามารถใช้ที่อยู่ของบ้าน หรือคอนโด เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่/สาขาได้เลย แต่หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของจะต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ด้วย อย่าลืมจดเลข 11 หลักที่อยู่บนสมุดทะเบียนบ้านและแผนภาพสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ด้วยนะคะ
 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท : จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม สรุปเป็นข้อๆ ให้กระชับได้ใจความ และครอบคลุมกิจการทั้งหมด สามารถมีหลายข้อได้ (แต่วัตถุประสงค์หลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัท  มีได้ไม่เกิน 2 ข้อ)
 4. ทุนจดทะเบียนบริษัท : ส่วนใหญ่นิยมจดที่ 1 ล้านบาท คุณสามารถอ่านบทความเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนบริษัทได้ที่ จดทะเบียนบริษัท ทุนเท่าไหร่ดี ? 
 5. ผู้ก่อการ : ในความหมายที่เข้าใจง่ายๆ ก็คือผู้ก่อตั้งนั่นเองค่ะ โดยการจดทะเบียนบริษัทนั้นจะต้องมีผู้ก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป (หากมีผู้ก่อการคนเดียวต้องจดทะเบียนบริษัทแบบทะเบียนพาณิชย์เท่านั้น ไม่สามารถจดทะเบียนบริษัทจำกัดได้) *ผู้ก่อการทุกคนจะต้องลงทะเบียนใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ก่อนที่จะยื่นขอจดทะเบียนบริษัท
 6. ข้อมูลผู้ถือหุ้น : ชื่อ-สกุล ที่อยู่ สัญชาติ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน โดยผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ก่อตั้งเท่านั้น บุคคลอื่นก็สามารถเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเราได้
 7. พยาน : ในการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีพยาน 2 คน โดยข้อมูลที่ต้องเตรียมคือ ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยานแต่ละคน
 8. รายละเอียดการประชุมจัดตั้งจดทะเบียนบริษัท ได้แก่
 • ข้อบังคับของบริษัท ตามกฎหมายแล้ว บริษัทจำกัดจะมีหรือไม่มีข้อบังคับก็ได้
 • กรรมการของบริษัท ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และ วันเกิดของกรรมการบริษัทแต่ละคน
 • อำนาจกรรมการ ขั้นตอนนี้เป็นการระบุว่าเอกสารของบริษัทจะต้องมีกรรมการเซนกำกับจำนวนกี่คน จะต้องมีตราประทับหรือไม่ เอกสารถึงจะมีผลในทางกฎหมาย หากมีตราประทับให้เตรียมเอกสารแสดงตราประทับไว้ด้วยนะคะ
 • ผู้สอบบัญชี ชื่อผู้สอบบัญชีที่จะต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัทจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล เลขที่สอบบัญชี และ ค่าใช้จ่ายในการจ้าง (ใส่เป็นยอดประมาณการได้ค่ะ ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขจริง) ชื่อผู้สอบบัญชีใช้เพียงในนามเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วคุณอาจจะจ้างบุคคลอื่นมาเป็นผู้สอบบัญชีก็ได้ (แต่ถ้าเอาแบบชัวร์ๆก็ใส่คนที่เราต้องการจ้างทำบัญชีจริงๆไปเลยก็จะดีกว่า)
 • กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ริเริ่มกิจการ
 • กำหนดจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ อย่าลืมศึกษาเรื่อง ความแตกต่างของ หุ้นสามัญ (Common Stock) และ หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) กันด้วยนะคะ เพราะเราจะต้องกรองรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นทั้งสองชนิดด้วย

 • ตัวอย่างแบบฟอร์มทั้งหมดที่ต้องกรอกเพื่อขอจดทะเบียนบริษัท ดาวน์โหลด
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอจดทะเบียนบริษัท คลิก (หากต้องการจดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์ ก็ไม่จำเป็นดาวน์โหลดเอกสาร)

จดทะเบียนบริษัท ขั้นตอนที่ 3 : ขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

 • หลังจากทีเราเตรียมข้อมูลต่างๆ สำหรับจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าไปกรอกข้อมูลจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ที่ ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะต้องทำการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย จากนั้นจะได้รับ User Name และรหัสผ่านสำหรับเข้าไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยจะส่งมาให้ผ่านทางอีเมล
 • หลังจากดำเนินการยืนยันตัวตนและเปิดใช้งานรหัสเรียบร้อยแล้วก็นำข้อมูลที่เตรียมไว้ไปกรอกใน ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ได้เลย 
 • เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้รอการตรวจสอบเอกสารจากนายทะเบียน 
 • หากเอกสารผ่านการตรวจสอบเรียบร้อย จะมีอีเมลแนบข้อมูลการขอจดทะเบียนบริษัทพร้อมด้วยรหัสผ่านไปยังกรรมการและผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อใช้ในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทและชำระค่าธรรมเนียม *ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทจากเดิม 5,500 บาท แต่ถ้าหากจดทะเบียนบริษัทผ่านออนไลน์ หรือ e-Registration จะจ่ายค่ารรมเนียมแค่ 2,750 บาท เท่านั้น
 • หลังจากนั้นรอให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน และรอรับเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนบริษัทก็เป็นอันเสร็จสิ้น

อ่านข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท e-Registration เพิ่มเติมที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จดทะเบียนบริษัท

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ 3 Step ในการจดทะเบียนบริษัท (ออนไลน์) ด้วยตัวเอง จริงๆ แล้วการจดทะเบียนบริษัทไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดเลยใช่ไหมล่ะคะ เพียงสามขั้นตอนง่ายๆ แค่นั้นเอง อาจจะมีข้อมูลที่ต้องเตรียมเยอะหน่อย แต่ถ้าเราทำความเข้าใจดีๆ แล้วเตรียมข้อมูลให้พร้อม และอ่านบทความนี้ รับรองว่าช่วยคุณจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองได้แบบไม่ต้องไปเสียเงินจ้างใครเลยล่ะค่ะ นอกจากจะไม่เสียเงินแล้วยังช่วยประหยัดเวลาได้อีกด้วย เพราะการจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองเราสามารถลดเวลาในการประสานงานออกไปได้ ไม่ต้องผ่านคนกลางอย่างบริษัทรับจ้างจดทะเบียนบริษัท ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางอีกด้วย

OfficeMate ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังพยายามศึกษาหาข้อมูลเพื่อจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองนะคะ เชื่อเถอะค่ะว่าถ้าเราตั้งใจทำอะไรแล้ว ยากแค่ไหนก็ทำได้! ออฟฟิศเมทพร้อมจะเป็นผู้ช่วยของธุรกิจคุณนะคะ!

เข้ามาช้อปสินค้าและอุปกรณ์เพื่อธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเปิดโรงงาน, คลินิก, คาเฟ่/ร้านอาหาร หรือจะขายของออนไลน์ เราก็พร้อมให้บริการด้วยสินค้าคุณภาพ ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณรันต่อไปได้แบบไม่มีสะดุด ช้อปวันนี้ครบ 499 บาท มีบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้าน หรือจะติดต่อขอรับเครดิตเทอม ซื้อก่อนจ่ายทีหลังก็ได้ คลิกเลยที่ OfficeMate 

ขอบคุณข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, www.smethailandclub.com